Avanç del Pla Especial Urbanístic

PER LA IMPLANTACIÓ DE L’AGROPARC AMETLLER ORIGEN

El novembre 2016, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona va comunicar a Bosc Verd que es volia implantar un Agroparc del Grup Ametller Origen als termes municipals de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, a través d’un pla especial urbanístic.  

Avanç del Pla Especial 

Avanç del Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable per la implantació de l’Agroparc Ametller Origen (56 Mb)

Plànols

Plànols  (164 Mb)


Odoo • A picture with a caption