La indústria agroalimentària no pot ocupar sòl agrari

El Grup Ametller ha presentat el projecte de construcció d’una gran instal·lació en una finca de 121 hectàrees, en espais agraris i forestals dels municipis de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons catalogats com a sòls no urbanitzables i d’especial protecció de la vinya en els planejaments locals, comarcals i territorials. L’empresa ha anunciat la seva intenció de transformar tota la seva producció en aquestes instal·lacions, però segons es desprèn d’aquest projecte l’activitat que farà té més a veure amb un procés industrial, i segons la normativa, la indústria agroalimentària s’ha d’ubicar en un polígon industrial, no en sòl no urbanitzable.

Unió de Pagesos, en aquest cas, no qüestiona la implantació de noves granges, bodegues o magatzems destinats a l’explotació agrària, sinó el model que l’empresa vol dur a terme. Entenem que de cap manera es pot pervertir el concepte de sòl no urbanitzable ni se’n pot desaprofitar un metre. Aquest sòl ha de servir per a totes les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de les activitats agràries, no per a la indústria.

Com hem dit moltes vegades, hem de vetllar perquè les noves planificacions territorials i grans projectes com el d’Agroparc no perjudiquin tot aquest entorn rural la conservació del qual no ens és gens fàcil mantenir en el temps. Unió de Pagesos reivindica els espais agraris que configuren el paisatge i segueix lluitant per evitar l’especulació de la terra. El nou pla territorial parcial per a la vegueria del Penedès i la preparació d’una nova llei de territori ens haurien d’ajudar a que ningú confongués mai activitat agrària amb activitat industrial.

Per aquests motius i en la línia de defensar el territori i el medi ambient, Unió de Pagesos s'ha adherit a la plataforma Stop Agroparc, que s’oposa a la construcció d’aquest projecte. Si volem preservar al màxim els nostres espais agraris i vetllar per la biodiversitat i pel manteniment del paisatge, ara més que mai ens cal sumar forces.